2 Sisters Storteboom

Inwestor:

2 Sisters Storteboom firma stanowiąca część brytyjskiej grupy 2 Sisters Food Group, wytwarzającej asortyment dla przemysłu spożywczego

Kontrakt:

Zaprojektuj i wybuduj

Zakres prac:

Realizacja zakładu produkcyjnego, w którym przez wgląd na proces produkcyjny żywności cały zakład pełni funkcję chłodni z kontrolowaną temperaturą  0-2 oC. W obiekcie wdrozono nowoczesną technologię chłodu, w której w całości wyeliminowano szkodliwe dla środowiska czynniki freonowe. Wskaźnik potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) oraz wskaźnik potencjału niszczenia warstwy ozonowej (ODP) dla zastosowanego czynnika wynosi 0. Ponadto zastosowano system odzysku ciepła z chłodnictwa, podgrzewający magazynowaną w zbiorniku o pojemności 100m3 wodę technologiczną do temp. +55oC, wykorzystywaną do codziennego mycia hali. Dzięki zaplanowaniu na wczesnym etapie projektu całego cyklu technologicznego, wdrożeniu zakładowych procedur oraz automatyzacji procesów produkcyjnych i transportowych udało się zredukować ilość powstających odpadów do poziomu 0,01% całej produkcji, co oznacza powstawanie zaledwie 100 kg odpadów z produkowanych tygodniowo 1 000 000 kg produktów pochodzenia zwierzęcego.Dla zapewnienia komfortu pracy, obiekt wyposażony został w rozbudowaną wentylacje mechaniczną, składającą się z 10 central wentylacyjnych oraz specjalne oświetlenie LED, dające możliwość precyzyjnego doświetlenia miejsc pracy, przy zachowaniu odporności na bezpośrednie działanie strumienia wody. W obiekcie wykonano również instalację tryskaczową i hydrantową z systemem SAP, instalację sprężonego powietrza, kanalizację technologiczną, zbiorniki na gazy technologiczne, zbiorniki buforowe na wodą oraz system centralnego mycia hali.