ARYZTA

Inwestor:

Aryzta Polska Sp. z o.o. – jeden z największych producentów mrożonych produktów piekarniczych na świecie.

Kontrakt:

Zaprojektuj i wybuduj

Zakres prac:

Realizacja hali produkcyjnej piekarni na terenie istniejącego zakładu. W ramach inwestycji powstały dodatkowe pomieszczenia przyjęć, rozładunku surowców, chłodni i magazynów, strefa ciastowni oraz hala z liniami produkcyjnymi do wypieku i pakowania produktów piekarniczych, magazyn opakowań i strefa mroźni.