ASTRA

Inwestor:

Palarnia Kawy ASTRA Sp. z o.o. wiodący producent kawy i herbaty

Kontrakt:

Zaprojektuj i wybuduj

Zakres prac:

Realizacja zakładu produkcji kawy o obniżonej zawartości substancji drażniących. Innowacyjny proces prażenia gwarantuje uzyskanie kawy palonej o najlepszych parametrach sensorycznych i funkcjonalnych, przy minimalizacji ubytków surowca, energochłonności i pracochłonności oraz negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Całość zaprojektowana, zgodnie z wymogami HACCP dla sektora spożywczego z zastosowaniem alternatywnego źródła energii.