SCHÜCO

Inwestor:

Grupa SCHÜCO jest producentem okien, drzwi, fasad, systemów przesuwnych oraz systemów zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przeciwsłoneczną.

Kontrakt:

Generalne wykonawstwo

Zakres prac:

Budowa siedziba firmy SCHÜCO w Polsce obejmująca budynek biurowy wraz z ekspozycją oraz halę magazynową z wstępną obróbką profili aluminiowych i PCV. Zrealizowany obiekt posiada atrybuty budynku niskoenergetycznego. System c.w.u., wentylacji i klimatyzacji jest wspomagany instalacją solarną. Dach zabudowano kolektorami słoneczny, a elewacja północno-zachodnia posiada wbudowane moduły fotowoltaiczne. Podniesiony standard izolacyjności oraz scentralizowany system otwierania okien pozwala na obniżenie kosztów ogrzewania i chłodzenia budynku.