STÜRMER MASZYNY

Inwestor:

Stürmer Maszyny jedyny predstawiciel na Polskę niemieckiej marki Stürmer Maschinen GmbH, oferującej maszyny do drewna i metalu.

Kontrakt:

Zaprojektuj i wybuduj

Zakres prac:

Projekt i realizacja zakładu produkcyjno-magazynowego o powierzchni blisko 5000 m2. Obiekt podzielony został na dwie strefy. Pierwszą zaaranżowano na nowoczesną część ekspozycyjno-wystawienniczą z dużą ilością przeszkleń fasadowych, którą stanowi showroom dla produkowanych maszyn i urządzeń, drugą natomiast przeznaczono na sektor produkcyjno-magazynowy wyposażony dodatkowo w regały systemowe. Główna konstrukcja obiektu została wykonana w technologii żelbetowej prefabrykowanej. Dzięki temu zaprojektowano optymalną powierzchnię magazynową pod regały wysokiego składowania, uzsykując najwyższe parametry ochrony pożarowej i wytrzymałość na obciążenia od instalcji. W strefie załadunku zostały zastosowane doki przeładunkowe z bramą przemysłową, rampą hydrauliczną i śluzą uszczelniającą. Całość hali wysokiego składowania dopełnia wydzielenie pomieszczeń technicznych i socjalnych wraz z antresolą, co zapewnia efektywne wykorzystanie kubatury budynku.