Technologie  produkcji

Wyposażenie budynków w linie produkcyjne, układy wentylacji oraz aspiracji jak również instalacje i pomosty technologiczne jest często niezbędnym składnikiem funkcjonowania zakładu produkcyjnego. Specjalizujemy się w dostawie precyzyjnych rozwiązań projektowych jak również realizacji i montażu wszystkich składowych elementów instalacji procesowych, które gwarantują uruchomienie produkcji na czas osiągnięcie zamierzonego celu inwestycyjnego.

Linie technologiczne Linie technologiczne Linie technologiczne
Linie technologiczne Linie technologiczne Linie technologiczne
Linie technologiczne Linie technologiczne Linie technologiczne
Linie technologiczne Linie technologiczne Linie technologiczne
Linie technologiczne Linie technologiczne Linie technologiczne
Linie technologiczne Linie technologiczne Linie technologiczne
Linie technologiczne Linie technologiczne Linie technologiczne

Linie technologiczne

Zajmujemy się projektowaniem i wykonaniem instalacji technologicznych i procesowych od koncepcji, przez schematy P&ID po kompleksową realizację do fazy rozruchu technologii.

Wykonujemy instalacje dozowania surowców oraz rozlewania produktów z wykorzystaniem instalacji wag tensometrycznych wraz z układem pomiarowym. Oferujemy w pełnym zakresie montaże mechaniczne i elektryczne maszyn i urządzeń produkcyjnych

Wykonujemy kompleksowo m. in. instalacje sprężonego powietrza, instalacje pary i kondensatu, instalacje chłodnicze, rurociągi przesyłowe z automatyką, stacje uzdatniania wody, instalacje transportu pneumatycznego.

Platformy i konstrukcje produkcyjne Platformy i konstrukcje produkcyjne Platformy i konstrukcje produkcyjne
Platformy i konstrukcje produkcyjne Platformy i konstrukcje produkcyjne Platformy i konstrukcje produkcyjne
Platformy i konstrukcje produkcyjne Platformy i konstrukcje produkcyjne Platformy i konstrukcje produkcyjne
Platformy i konstrukcje produkcyjne Platformy i konstrukcje produkcyjne Platformy i konstrukcje produkcyjne
Platformy i konstrukcje produkcyjne Platformy i konstrukcje produkcyjne Platformy i konstrukcje produkcyjne

Konstrukcje produkcyjne

Projektujemy i wykonujemy konstrukcje ze stali nierdzewnych, węglowych oraz TWS, które pełnią funkcję podestów technologicznych, obsługowych oraz platform produkcyjnych.

Zajmujemy się doborem i montażem zbiorników procesowych, reaktorów i mieszalników.

Wentylacja technologiczna Wentylacja technologiczna Wentylacja technologiczna
Wentylacja technologiczna Wentylacja technologiczna Wentylacja technologiczna
Wentylacja technologiczna Wentylacja technologiczna Wentylacja technologiczna
Wentylacja technologiczna Wentylacja technologiczna Wentylacja technologiczna

Wentylacja technologiczna

Wyposażamy zakłady produkcyjne w układy wentylacji technologicznych, instalację odpylania i filtracji oraz systemy oczyszczania powietrza odlotowego z urządzeń przemysłowych i stanowisk  emitujących lotne związki organiczne lub inne niepożądane elementy.

Instalacje klimatyzacji, chłodnicze Instalacje klimatyzacji, chłodnicze Instalacje klimatyzacji, chłodnicze
Instalacje klimatyzacji, chłodnicze Instalacje klimatyzacji, chłodnicze Instalacje klimatyzacji, chłodnicze

Chłodnictwo i klimatyzacja

Realizujemy instalacje technologiczne wynikające z potrzeb produkcji lub magazynowania.

Instalujemy układy chłodzenia dla mroźni i chłodni, instalacje klimatyzacji precyzyjnej dla magazynów farmaceutycznych oraz systemy doprowadzania i odprowadzania ciepła z urządzeń przemysłowych. Dodatkowo oferujemy systemy służące do kontroli jakości powietrza

Instalacje przeciwpożarowe Instalacje przeciwpożarowe Instalacje przeciwpożarowe
Instalacje przeciwpożarowe Instalacje przeciwpożarowe Instalacje przeciwpożarowe
Instalacje przeciwpożarowe Instalacje przeciwpożarowe Instalacje przeciwpożarowe
Instalacje przeciwpożarowe Instalacje przeciwpożarowe Instalacje przeciwpożarowe

Ochrona pożarowa

Zabezpieczenie pożarowe obiektów stanowi podstawę dla zachowania bezpieczeństwa pracowników oraz  ochrony surowców i produktów. Budynki przez nas projektowane i realizowane wyposażamy w systemy ochrony pożarowej dostosowane do potrzeb składowanych i wytwarzanych wyrobów jak również wymagań określonych przez firmy ubezpieczeniowe jak np. FM Global.

Projektujemy instalacje na bazie norm PN, standardów NFPA oraz VdS. Mamy doświadczenie w realizacji systemów ochrony przed wybuchem wg. ATEX, automatycznego gaszenia pianą, instalacji tryskaczowej podstropowej oraz ochrony tryskaczowej regałów w zależności od analizy ryzyka, które są zasilane ze zbiornika i pompowni pożarowej.  Całość instalacji pożarowej jest zarządzana przez system sygnalizacji pożaru SAP.

Instalacje do załadunku i rozładunku ADR Instalacje do załadunku i rozładunku ADR Instalacje do załadunku i rozładunku ADR
Instalacje do załadunku i rozładunku ADR Instalacje do załadunku i rozładunku ADR Instalacje do załadunku i rozładunku ADR

Załadunek i rozładunek materiałów ADR

Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej (klasyfikowane wg. dyrektywy SEVESO) wymagają szczególnej oceny ryzyka oraz rozwiązań projektowych, które gwarantują zachowanie założonego poziomu bezpieczeństwa.

Surowce stosowanie przy produkcji farb i lakierów oraz produkcja na bazie kwasów i zasad to jedne z substancji zaliczanych do materiałów niebezpiecznych. W ramach projektowania i budowy zakładów przemysłowych wykonujemy instalacje do załadunku i rozładunku materiałów niebezpiecznych  ADR oraz układy napełniania i opróżniania zbiorników – zwane urządzeniami NO, które podlegają uzgodnieniu z TDT.

Przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę!

Nie masz czasu na poszukiwanie projektu i wykonawcy, skorzystaj z porady naszych specjalistów,
którzy przygotują ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.