Due diligence nieruchomości Due diligence nieruchomości

Due diligence nieruchomości

Przeprowadzamy analizę informacji na temat stanu prawnego, uwarunkowań zabudowy oraz  możliwości realizacji inwestycji na wskazanym terenie. Wykorzystujemy przy tym doświadczenie zdobyte przy zakupie własnych terenów inwestycyjnych (posiadamy bank terenów o łącznej powierzchni ponad 500 000 m2). Celem analizy jest określenie przydatności terenu pod kątem planowanej inwestycji, wskazanie ryzyk i ograniczeń wynikających z uwarunkowań formalnych oraz technicznych.

Poprzez własny dział projektowy, standardowy due diligence nieruchomości możemy rozwinąć o przygotowanie koncepcji architektoniczej oraz określenie nakładów związanych z realizacją inwestycji. Tak przeprowadzona analiza możliwości realizacji inwestycji jest doskonałym narzędziem wspomagającym podjęcie kluczowych decyzji o realizacji inwestycji.

Modele finansowania inwestycji Modele finansowania inwestycji

Modele finansowania inwestycji

Realizacja inwestycji jest uwarunkowana możliwościami finansowymi Inwestora. Najkorzystniej dla Inwestora jeżeli może lokować dostępne środki bezpośrednio w rozwój, który często opiera się na wdrażaniu nowych technologii produkcji, zakupie maszyn i urządzeń, co pozwalaja uzyskać większą wydajność oraz rozwinąć zakres oferty. Budowa obiektów i infrastruktury jest pełni funkcję pomocniczą, jednak jest niezbędna, aby stworzyć odpowiednie warunki dla produkcji lub magazynowania.

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm stworzyliśmy szereg modeli realizacji inwestycji, które możemy dopasować do planowanej strategii rozwoju.

Realizujemy inwestycje w modelach BTS, realizujemy obiekty produkcyjne i magazynowe na wynajem lub z możliwości wykupu. Wspieramy klientów podczas realizacji i rozliczenia inwestycji z wykorzystaniem dotacji lub dofinansowania ze środków unijnych jak również mamy doświadczenie z leasingiem operacyjnym lub finansowy nieruchomości.

Wycena nakładów inwestycyjnych oraz realizacji Wycena nakładów inwestycyjnych oraz realizacji

Wycena nakładów inwestycyjnych oraz realizacji

Wycena nakładów inwestycyjnych oraz realizacji. Początkowa faza przygotowania inwestycji wiąże się z określeniem wielkości nakładów finansowych do realizacji planowanego zadania. Wspieramy naszych Klientów w opracowaniu programu funkcjonalno – użytkowego oraz wycenie nakładów budżetowych. Już na wstępnym etapie jesteśmy w stanie określić z dużą dokładnością koszty planowanej inwestycji oraz wskazać optymalne technicznie i efektywne finansowo rozwiązania.

Przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę!

Nie masz czasu na poszukiwanie projektu i wykonawcy, skorzystaj z porady naszych specjalistów,
którzy przygotują ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.