Przejdź do strony: Technologie Produkcji
Przejdź do strony: Linie technologiczne
Przejdź do strony: Konstrukcje produkcyjne
Przejdź do strony: Wentylacja technologiczna
Przejdź do strony: Chłodnictwo i klimatyzacja
Przejdź do strony: Ochrona pożarowa

Załadunek i rozładunek materiałów ADR

Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej (klasyfikowane wg. dyrektywy SEVESO) wymagają szczególnej oceny ryzyka oraz rozwiązań projektowych, które gwarantują zachowanie założonego poziomu bezpieczeństwa.

Surowce stosowanie przy produkcji farb i lakierów oraz produkcja na bazie kwasów i zasad to jedne z substancji zaliczanych do materiałów niebezpiecznych. W ramach projektowania i budowy zakładów przemysłowych wykonujemy instalacje do załadunku i rozładunku materiałów niebezpiecznych  ADR oraz układy napełniania i opróżniania zbiorników – zwane urządzeniami NO, które podlegają uzgodnieniu z TDT.

Przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę!

Nie masz czasu na poszukiwanie projektu i wykonawcy, skorzystaj z porady naszych specjalistów,
którzy przygotują ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. 

Skontaktuj się