Nowoczesny zakład produkcyjny dla 2 Sisters Storteboom Hamrol gotowy

Jakon w formule zaprojektuj i wybuduj zakończył realizację zakładu produkcyjnego.W związku z profilem działalności inwestora polegającym na produkcji oraz konfekcjonowaniu żywności zastosowano szereg rozwiązań niezbędnych do zachowania odpowiednich norm i standardów, związanych z podwyższonymi wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Ponieważ cały zakład pełni funkcję chłodni, w której na stałe utrzymywana jest temperatura 0-2 oC,  konieczne było zastosowanie rozbudowanego systemu chłodnictwa. Inwestor zdecydował się na nowoczesną technologię chłodu w której  w całości wyeliminowano szkodliwe dla środowiska czynniki freonowe. Wskaźnik potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) oraz wskaźnik potencjału niszczenia warstwy ozonowej (ODP) dla zastosowanego czynnika wynosi 0. Ponadto zastosowano system odzysku ciepła z chłodnictwa, który podgrzewa magazynowaną w zbiorniku o pojemności 100m3 wodę technologiczną do temp. +55oC, która jest wykorzystywana do codziennego mycia hali. Dzięki zaplanowaniu na wczesnym etapie projektu całego cyklu technologicznego, wdrożeniu zakładowych procedur oraz automatyzacji procesów produkcyjnych i transportowych udało się zredukować ilość powstających odpadów do poziomu 0,01% całej produkcji, co oznacza powstawanie zaledwie 100 kg odpadów z produkowanych tygodniowo 1 000 000 kg produktów pochodzenia zwierzęcego.Dla zapewnienia pracownikom komfort pracy, obiekt wyposażony został w rozbudowaną wentylacje mechaniczną, składającą się z 10 central wentylacyjnych oraz specjalne oświetlenie LED, które dało możliwość precyzyjnego doświetlenia miejsc pracy, przy zachowaniu odporności na bezpośrednie działanie strumienia wody. 

Przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę!

Nie masz czasu na poszukiwanie projektu i wykonawcy, skorzystaj z porady naszych specjalistów,
którzy przygotują ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.