Technologie produkcji Technologie produkcji Technologie produkcji
Technologie produkcji Technologie produkcji Technologie produkcji
Technologie produkcji Technologie produkcji Technologie produkcji
Technologie produkcji Technologie produkcji Technologie produkcji
Technologie produkcji Technologie produkcji Technologie produkcji
Technologie produkcji Technologie produkcji Technologie produkcji

Technologie produkcji

Wyposażamy obiekty w linie produkcyjne, fundamenty technologiczne, układy wentylacji oraz aspiracje, a także instalacje i pomosty technologiczne. Wszystkie te elementy są często niezbędne dla funkcjonowania zakładu produkcyjnego. Specjalizujemy się zarówno w doborze precyzyjnych rozwiązań projektowych, jak i w realizacji oraz montażu wszystkich składowych elementów instalacji procesowych, które gwarantują uruchomienie produkcji na czas osiągnięcia zamierzonego celu inwestycyjnego. Gwarantujemy Ci projektowanie linii technologicznych do produkcji wyrobów z bardzo wielu branż.

Technologie fundamentowania Technologie fundamentowania Technologie fundamentowania
Technologie fundamentowania Technologie fundamentowania Technologie fundamentowania
Technologie fundamentowania Technologie fundamentowania Technologie fundamentowania

Technologie fundamentowania

W przypadku wielu urządzeń kluczowe jest zachowanie wymaganych odkształceń, a także dopuszczalnych osiadań podłoża oraz fundamentów. Bardzo często wspomniane parametry są mierzone w mikrometrach. W związku z tym nasze projektowanie linii technologicznych to również realizacja specjalistycznych fundamentów, a także zbiorników oraz silosów. Specjalizujemy się zarówno w wymiarowaniu, jak i obliczaniu statycznowytrzymałościowym, a także w doborze metod wzmocnienia gruntu. Projektujemy i realizujemy wzmacnianie podłoża poprzez palowanie, jak i metodą mass mixing, jet grouting oraz pale DSM. Dysponujemy doświadczeniem w realizacji fundamentów, których dopuszczalne osiadanie wzdłuż i w poprzek wynosi 0,01, jak i 0,004 mm/m. Posiadamy doświadczenie w realizacji płyt fundamentowych o średnicy ponad sześćdziesięciu metrów, a także w trudnych warunkach wodno-gruntowych.

Linie oraz instalacje technologiczne Linie oraz instalacje technologiczne Linie oraz instalacje technologiczne
Linie oraz instalacje technologiczne Linie oraz instalacje technologiczne Linie oraz instalacje technologiczne
Linie oraz instalacje technologiczne Linie oraz instalacje technologiczne Linie oraz instalacje technologiczne
Linie oraz instalacje technologiczne Linie oraz instalacje technologiczne Linie oraz instalacje technologiczne
Linie oraz instalacje technologiczne Linie oraz instalacje technologiczne Linie oraz instalacje technologiczne

Linie oraz instalacje technologiczne

Projektowanie i wykonanie linii technologicznych, oraz instalacji to również nasza specjalizacja. Wykonujemy projekty od koncepcji, przez schematy P&ID aż po realizację do fazy rozruchu technologii. W ramach usługi projektujemy i wykonujemy instalacje dozowania surowców oraz rozlewania produktów z wykorzystaniem instalacji wag tensometrycznych wraz z układem pomiarowym. Dodatkowo gwarantujemy kompleksowe montaże mechaniczne i elektryczne maszyn oraz urządzeń produkcyjnych. Kompleksowo realizujemy między innymi: instalacje sprężonego powietrza, instalacje chłodnicze, instalacje pary i kondensatu, rurociągi przesyłowe z automatyką, stacje uzdatniania wody, a także instalacje transportu pneumatycznego.

Konstrukcje produkcyjne Konstrukcje produkcyjne Konstrukcje produkcyjne
Konstrukcje produkcyjne Konstrukcje produkcyjne Konstrukcje produkcyjne
Konstrukcje produkcyjne Konstrukcje produkcyjne Konstrukcje produkcyjne

Konstrukcje produkcyjne

Projektujemy i wykonujemy zarówno konstrukcje ze stali nierdzewnych, jak i węglowych oraz TWS, które pełnią funkcję podestów technologicznych, a także platform produkcyjnych. Dobieramy i montujemy zbiorniki procesowe, reaktory oraz mieszalniki. Wykonujemy zarówno konstrukcje estakad przesyłowych, jak i podkonstrukcji pod rurociągi tzw. Pipe Racks. Projektowanie instalacji technologicznych, a także ich realizacja gwarantują, że są one przede wszystkim: przemyślane, solidne i odporne na działanie czynników zewnętrznych. Jesteśmy bowiem świadomi, jak ważne w technologii produkcji jest zachowanie maksymalnej wydajności w połączeniu z bezpieczeństwem.

Wentylacja technologiczna Wentylacja technologiczna Wentylacja technologiczna
Wentylacja technologiczna Wentylacja technologiczna Wentylacja technologiczna
Wentylacja technologiczna Wentylacja technologiczna Wentylacja technologiczna
Wentylacja technologiczna Wentylacja technologiczna Wentylacja technologiczna

Wentylacja technologiczna

Wyposażamy zakłady produkcyjne w układy wentylacji technologicznych, instalacje odpylania i filtracji, a także systemy oczyszczania powietrza odlotowego z urządzeń przemysłowych oraz oczyszczania stanowisk emitujących lotne związki organiczne bądź też inne niepożądane substancje

Chłodnictwo i klimatyzacja Chłodnictwo i klimatyzacja Chłodnictwo i klimatyzacja
Chłodnictwo i klimatyzacja Chłodnictwo i klimatyzacja Chłodnictwo i klimatyzacja

Chłodnictwo i klimatyzacja

Projektowanie linii technologicznych to również dbałość o instalacje, których istnienie jest uzasadnione potrzebami produkcji oraz magazynowania. W związku z tym instalujemy układy chłodzenia dla mroźni oraz chłodni, instalacje klimatyzacji precyzyjnej dla magazynów farmaceutycznych, a także systemy doprowadzania i odprowadzania ciepła z urządzeń przemysłowych. Dodatkowo oferujemy systemy, które służą do kontroli jakości powietrza. Dzięki temu możliwe jest zadbanie o bezpieczeństwo pracowników. Zanieczyszczenia biologiczne mogą bowiem stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Ochrona pożarowa Ochrona pożarowa Ochrona pożarowa
Ochrona pożarowa Ochrona pożarowa Ochrona pożarowa
Ochrona pożarowa Ochrona pożarowa Ochrona pożarowa
Ochrona pożarowa Ochrona pożarowa Ochrona pożarowa

Ochrona pożarowa

Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów stanowi podstawę dla zachowania zarówno bezpieczeństwa pracowników, jak i ochrony surowców oraz produktów. Projektujemy systemy ochrony przeciwpożarowej, które są dostosowane do potrzeb składowanych, a także wytwarzanych wyrobów oraz wymagań określonych przez firmy ubezpieczeniowe (na przykład FM Global). Projektowanie instalacji technologicznych na bazie norm PN, standardów NFPA oraz VdS to nasza specjalizacja. Mamy także doświadczenie w realizacji systemów: ochrony przed wybuchem wg ATEX, automatycznego gaszenia pianą, instalacji tryskaczowej podstropowej oraz ochrony tryskaczowej regałów w zależności od analizy ryzyka, które są zasilane ze zbiornika i pompowni pożarowej. Całość instalacji przeciwpożarowej jest zarządzana za pomocą systemu sygnalizacji pożaru SAP.

Załadunek i rozładunek materiałów ADR Załadunek i rozładunek materiałów ADR Załadunek i rozładunek materiałów ADR
Załadunek i rozładunek materiałów ADR Załadunek i rozładunek materiałów ADR Załadunek i rozładunek materiałów ADR

Załadunek i rozładunek materiałów ADR

Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej (klasyfikowane wg dyrektywy SEVESO) wymagają szczególnej oceny ryzyka oraz rozwiązań projektowych, które gwarantują zachowanie założonego poziomu bezpieczeństwa. W związku z tym naszym zadaniem jest takie projektowanie linii technologicznych, aby możliwe było bezpieczne stosowanie wszelkich surowców przy produkcji farb i lakierów, a także bezpieczna produkcja na bazie kwasów oraz zasad. Są to bowiem substancje, które wymagają zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i ostrożności. W ramach projektowania oraz budowy zakładów przemysłowych wykonujemy instalacje do załadunku i rozładunku materiałów niebezpiecznych ADR, a także układy napełniania i opróżniania zbiorników - nazywane urządzeniami NO, które podlegają uzgodnieniu z TDT.

Przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę!

Nie masz czasu na poszukiwanie projektu i wykonawcy, skorzystaj z porady naszych specjalistów,
którzy przygotują ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.