Przejdź do strony: Projektowanie

Oferujemy Państwu pełen
zakres usług projektowych:

 1. Prace przedprojektowe: mapy do celów projektowych, dokumentacja geotechniczna oraz geologiczno-inżynierska
 2. Projekty poszczególnych branż na które składają się: Projekt architektoniczny, Projekt branży konstrukcyjnej, Projekt branży sanitarnej i mechanicznej, Projekt branży elektrycznej i teletechnicznej, Projekt branży drogowej
 3. Projekty wzmocnienia podłoża i posadowienia pośredniego (w przypadku złożonych i skomplikowanych warunków gruntowych)
 4. Ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji oraz ekspertyzy techniczne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 5. Uzgodnienia z gestorami mediów oraz pozostałymi urzędami i instytucjami państwowymi wymaganymi do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę
 6. Uzgodnienia z rzeczoznawcami p.poż., Sanepid, BHP
 7. Projekty zagospodarowania terenu
 8. Inwentaryzacje obiektów
 9. Wizualizacje 3D
 10. Projekty przyłączy i sieci zewnętrznych 
 11. Operaty wodnoprawne 
 12. Projekty zjazdów i organizacji ruchu
 13. Nadzór autorski 
Przejdź do strony: Obiekty przemysłowe
Przejdź do strony: Linie technologiczne

Przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę!

Nie masz czasu na poszukiwanie projektu i wykonawcy, skorzystaj z porady naszych specjalistów,
którzy przygotują ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. 

Skontaktuj się