Technologie produkcji Technologie produkcji Technologie produkcji
Technologie produkcji Technologie produkcji Technologie produkcji
Technologie produkcji Technologie produkcji Technologie produkcji
Technologie produkcji Technologie produkcji Technologie produkcji
Technologie produkcji Technologie produkcji Technologie produkcji
Technologie produkcji Technologie produkcji Technologie produkcji

Technologie produkcji

Wyposażenie budynków w linie produkcyjne, fundamenty technologiczne, układy
wentylacji oraz aspiracji jak również instalacje i pomosty technologiczne jest często niezbędnym składnikiemfunkcjonowania zakładu produkcyjnego. Specjalizujemy się
w doborze precyzyjnych rozwiązań projektowych jak również realizacji i montażu wszystkich składowych elementów instalacji procesowych, które
gwarantująuruchomienie produkcji na czas osiągnięcie zamierzonego celu inwestycyjnego.

Technologie fundamentowania Technologie fundamentowania Technologie fundamentowania
Technologie fundamentowania Technologie fundamentowania Technologie fundamentowania
Technologie fundamentowania Technologie fundamentowania Technologie fundamentowania

Technologie fundamentowania

dla wielu urządzeń produkcyjnych kluczowe jest zachowanie wymaganych
odkształceń i dopuszczalnych osiadań podłoża i fundamentów, często mierzone w mikrometrach. Realizujemy fundamenty specjalistyczne pod maszyny, linie technologiczne oraz zbiorniki i silosy. Zajmujemy się wymiarowaniem i obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi oraz doborem metod wzmocnienia gruntu. Wykonujemy wzmacnianie podłoża poprzez palowanie, metodą mass mixing, jet grouting, pale DSM. Posiadamy doświadczenie w realizacji fundamentów o dopuszczalnych osiadaniach wzdłuż i poprzek rzędu 0,01 i 0,004 mm/m, płytach fundamentowych o średnicy ponad 60m oraz posadowienia w trudnych warunkach wodno-gruntowych.

Linie oraz instalacje technologiczne Linie oraz instalacje technologiczne Linie oraz instalacje technologiczne
Linie oraz instalacje technologiczne Linie oraz instalacje technologiczne Linie oraz instalacje technologiczne
Linie oraz instalacje technologiczne Linie oraz instalacje technologiczne Linie oraz instalacje technologiczne
Linie oraz instalacje technologiczne Linie oraz instalacje technologiczne Linie oraz instalacje technologiczne
Linie oraz instalacje technologiczne Linie oraz instalacje technologiczne Linie oraz instalacje technologiczne

Linie oraz instalacje technologiczne

Zajmujemy się projektowaniem i wykonaniem instalacji technologicznych i
procesowych od koncepcji, przez schematy P&ID po kompleksową realizację do fazy rozruchu technologii. Wykonujemy instalacje dozowania surowców oraz rozlewania produktów z wykorzystaniem instalacji wag tensometrycznych wraz z układem pomiarowym. Oferujemy w pełnym zakresie montaże mechaniczne i elektryczne
maszyn i urządzeń produkcyjnych. Wykonujemy kompleksowo m. in. instalacje sprężonego powietrza, instalacje pary i kondensatu, instalacje chłodnicze, rurociągi przesyłowe z automatyką, stacje uzdatniania wody, instalacje transportu
pneumatycznego.

Konstrukcje produkcyjne Konstrukcje produkcyjne Konstrukcje produkcyjne
Konstrukcje produkcyjne Konstrukcje produkcyjne Konstrukcje produkcyjne
Konstrukcje produkcyjne Konstrukcje produkcyjne Konstrukcje produkcyjne

Konstrukcje produkcyjne

Projektujemy i wykonujemy konstrukcje ze stali nierdzewnych, węglowych oraz TWS, które pełnią funkcję podestów technologicznych, obsługowych oraz platform produkcyjnych. Zajmujemy się doborem i montażem zbiorników procesowych, reaktorów i mieszalników. Wykonujemy konstrukcje estakad przesyłowych oraz
podkonstrukcji pod rurociągi tkzw. Pipe Racks, wykonywanych z różnych rodzajów stali.

Wentylacja technologiczna Wentylacja technologiczna Wentylacja technologiczna
Wentylacja technologiczna Wentylacja technologiczna Wentylacja technologiczna
Wentylacja technologiczna Wentylacja technologiczna Wentylacja technologiczna
Wentylacja technologiczna Wentylacja technologiczna Wentylacja technologiczna

Wentylacja technologiczna

Wyposażamy zakłady produkcyjne w układy wentylacji technologicznych, instalację odpylania i filtracji oraz systemy oczyszczania powietrza odlotowego z urządzeń przemysłowych i stanowisk emitujących lotne związki organiczne lub inne niepożądane elementy.

Chłodnictwo i klimatyzacja Chłodnictwo i klimatyzacja Chłodnictwo i klimatyzacja
Chłodnictwo i klimatyzacja Chłodnictwo i klimatyzacja Chłodnictwo i klimatyzacja

Chłodnictwo i klimatyzacja

Realizujemy instalacje technologiczne wynikające z potrzeb produkcji lub magazynowania. Instalujemy układy chłodzenia dla mroźni i chłodni, instalacje klimatyzacji precyzyjnej dla magazynów farmaceutycznych oraz systemy doprowadzania i odprowadzania ciepła z urządzeń przemysłowych. Dodatkowo oferujemy systemy służące do kontroli jakości powietrza

Ochrona pożarowa Ochrona pożarowa Ochrona pożarowa
Ochrona pożarowa Ochrona pożarowa Ochrona pożarowa
Ochrona pożarowa Ochrona pożarowa Ochrona pożarowa
Ochrona pożarowa Ochrona pożarowa Ochrona pożarowa

Ochrona pożarowa

Zabezpieczenie pożarowe obiektów stanowi podstawę dla zachowania bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony surowców i produktów. Budynki przez nas projektowane
i realizowane wyposażamy w systemy ochrony pożarowej dostosowane do potrzeb składowanych i wytwarzanych wyrobów jak również wymagań określonych przez firmy
ubezpieczeniowe jak np. FM Global. Projektujemy instalacje na bazie norm PN, standardów NFPA oraz VdS. Mamy doświadczenie w realizacji systemów ochrony przed wybuchem wg. ATEX, automatycznego gaszenia pianą, instalacji tryskaczowej podstropowej oraz ochrony tryskaczowej regałów w zależności od analizy ryzyka, które
są zasilane ze zbiornika i pompowni pożarowej. Całość instalacji pożarowej jest zarządzana przez system sygnalizacji pożaru SAP.

Załadunek i rozładunek materiałów ADR Załadunek i rozładunek materiałów ADR Załadunek i rozładunek materiałów ADR
Załadunek i rozładunek materiałów ADR Załadunek i rozładunek materiałów ADR Załadunek i rozładunek materiałów ADR

Załadunek i rozładunek materiałów ADR

Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej (klasyfikowane wg. dyrektywy SEVESO) wymagają
szczególnej oceny ryzyka oraz rozwiązań projektowych, które gwarantują zachowanie założonego poziomu bezpieczeństwa. Surowce stosowanie przy produkcji farb
i lakierów oraz produkcja na bazie kwasów i zasad to jedne z substancji
zaliczanych do materiałów niebezpiecznych. W ramach projektowania i budowy zakładów przemysłowych wykonujemy instalacje do załadunku i rozładunku materiałów niebezpiecznych ADR oraz układy napełniania i opróżniania zbiorników – zwane urządzeniami NO, które podlegają uzgodnieniu z TDT.

Przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę!

Nie masz czasu na poszukiwanie projektu i wykonawcy, skorzystaj z porady naszych specjalistów,
którzy przygotują ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.