Projektowanie obiektów przemysłowych

Jak wygląda zaprojektowanie hali przemysłowej? Krok po kroku Jak wygląda zaprojektowanie hali przemysłowej? Krok po kroku

Jak wygląda zaprojektowanie hali przemysłowej? Krok po kroku

Na pierwszym etapie przeprowadzamy wywiad dotyczący przeznaczenia obiektu, a także sposobu jego użytkowania. Dzięki temu otrzymujemy niezbędne do zaprojektowania hali przemysłowej informacje.

Kiedy mamy już wgląd w zagospodarowanie terenu, wstępnie rozmieszczamy pomieszczenia, a także projektujemy układ komunikacyjny. Wszystkie szczegóły związane z projektem są omawiane z inwestorem.

W sytuacji, gdy mamy już zarys, wykonujemy wizualizację całej hali wraz z budynkiem biurowo-socjalny i przedstawiamy Ci kilka wersji.

Następnie przechodzimy przez etap uzyskania pozwolenia na budowę. W tym celu między innymi dokonujemy uzgodnień sanitarnych, związanych z ochroną przeciwpożarową i wszelkich innych, które są wymagane. Wykonujemy także rysunki oraz obliczenia. W ten sposób uzyskujemy pozwolenie na budowę zaprojektowanego obiektu przemysłowego.

Po uzyskaniu wszelkich pozwoleń, przystępujemy do realizacji projektu