Projektowanie magazynów

Projektowanie magazynu ? opis usługi

Realizujemy kompleksową usługę, która obejmuje opracowanie optymalnych ekonomicznie, a także funkcjonalnie rozwiązań zarówno dla całych przedsiębiorstw, jak i wybranych obszarów logistyki. W związku z tym opracowujemy zewnętrzny oraz wewnętrzny układ magazynu, biorąc pod uwagę następujące strefy:

  • załadunku i rozładunku,
  • przyjmowania,
  • magazynowania,
  • kompletacji zamówień,
  • wysyłek oraz
  • strefę usługową.

W trakcie opracowania projektów wspólnie z inwestorem dobieramy optymalną wielkość magazynu, biorąc pod uwagę wymaganą ilość powierzchni dla każdej ze stref.

Go to page: s